Welkom op techpoort.nl

de poort naar goed (las)technisch personeel


Lashuis Haprotech heeft per maart 2015 een nieuw en uniek concept gelanceerd. Met de oprichting van Haprotech Technisch Uitzendbureau ontstaat er een naadloze verbinding tussen werkzoekenden en bedrijven die springen om goed gekwalificeerde lassers. Met Haprotech Technisch Uitzendbureau bieden wij werkzoekenden een hoogwaardige lasopleiding mét baangarantie, terwijl het bedrijfsleven een prima opgeleide en gemotiveerde arbeidskracht aangeleverd krijgt. Dat is een win-win-situatie. Ook voor gemeenten, want wij halen werklozen uit de WW en WWB. Zo helpen wij gezamenlijk mee om een maatschappelijk probleem op te lossen.

Door de economische crisis zijn er momenteel vele honderdduizenden mensen op zoek naar een baan. Niettemin heeft de technische bedrijfstak al jaren een enorm tekort aan goed gekwalificeerde en gecertificeerde lassers. Haprotech, dat snel na de opening hoogwaardige lasopleidingen ging verzorgen, wil deze scheve verhoudingen tussen vraag en aanbod aanpakken. Want daar profiteert zowel de werknemer, werkgever, politiek als maatschappij van.

Succesvolle pilot
Anderhalf jaar geleden begon Haprotech een samenwerking met de gemeente Velsen. Ten behoeve van Actieplan Jeugdwerkloosheid kregen jongeren zonder baan de kans op een leerwerktraject met baangarantie. Wisten zij de aangeboden lasopleiding met goed gevolg af te leggen? Dan zorgde Haprotech dat zij bij een technisch bedrijf aan de slag konden gaan. Het idee werkt in de praktijk uitstekend. In 2014 hebben we op deze wijze al tientallen mensen duurzaam naar werk begeleid. Daarom hebben we deze succesformule verder doorontwikkeld. Zo is begin 2015 Haprotech Technisch Uitzendbureau ontstaan.

MVO
Diverse gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en het UWV hebben zich inmiddels aangesloten bij het unieke Haprotech-concept. Deze partners appreciëren onze bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) enorm en zien de vele voordelen. Ook werkzoekenden en bedrijven zijn laaiend enthousiast. Welke werkzoekende wil immers niet een baan met toekomstperspectief? En welk bedrijf wil niet een prima opgeleide kracht, die hem in het wervings- en opleidingstraject ook nog eens geen tijd en geld kost? Het enthousiasme is terecht. Haprotech heeft in de praktijk reeds gezien en bewezen dat het concept uitstekend werkt.

Hoe het werkt
Haprotech Technisch Uitzendbureau levert uitsluitend maatwerk. Wij beginnen bij een bedrijf altijd met een uitgebreide inventarisatie en het maken van een profielschets. Waar is de onderneming naar op zoek? Aan welke specifieke werknemerskwaliteiten is er behoefte? Wil men gespecialiseerde of juist allround-lassers? Wanneer zijn de lassers nodig en welke ontwikkelingen verwacht het bedrijf door te maken?

Totale ontzorging bedrijven
Met al die informatie gaat Haprotech Technisch Uitzendbureau aan de slag, waarbij wij het bedrijf op alle fronten ontzorgen. We verzorgen met voorselecties, assessments, lasproeven en gesprekken met werkgevers een compleet wervingstraject, waarna geschikte kandidaten op maat worden opgeleid en een examen afleggen. Bovendien hoeft het bedrijf niet aan de opleidingskosten van zo’n 7.000 euro per werknemer mee te betalen. Het enige wat het bedrijf moet kunnen bieden, is dat de kandidaatwerknemer - na een inwerkperiode van twee tot drie maanden – er ook een half jaar gedetacheerd kan worden. Na deze periode van in totaal zo’n acht à negen maanden, waarin zes evaluatiemomenten zijn ingebouwd, kan het bedrijf besluiten of de kandidaat capabel genoeg is om daadwerkelijk in dienst te nemen. En is er eventueel extra of tussentijdse scholing nodig? Dan kan Haprotech ook daar voor zorgdragen. Maatwerk is namelijk altijd ons uitgangspunt.

Specialisten en allrounders
Haprotech Technisch Uitzendbureau is onderverdeeld in twee takken: Haprotech Technisch Personeel (HTP) en Haprotech Technisch Specialisten (HTS). Bij HTS leiden we lassers met minimaal NIL-niveau 3 op. Dit zijn de specialisten op hun vakgebied. Daarnaast hebben we HTP, omdat we bedrijven en werkzoekenden breder willen kunnen bedienen. Er zijn immers ook kandidaatwerknemers die - om wat voor reden dan ook - het NIL-niveau 3 niet gaan halen, maar wél ongelooflijk waardevol voor een bedrijf zijn omdat ze meer kunnen dan alleen lassen. Dat zijn de allrounders. Ook hier is in de technische bedrijfstak veel behoefte aan.

Voor welke bedrijven
Haprotech Technisch Uitzendbureau richt zich op de metaalverwerkende bedrijven. Zoals bijvoorbeeld Tata Steel, dat zeker van ons concept kan profiteren. Maar ook de scheepsbouw, offshore gerelateerde firma’s, constructie- en montagebedrijven en apparatenbouwers kunnen ons inschakelen. Net als ondernemingen die in eerste instantie geen metaal verwerken, maar wél een hele grote technische afdeling hebben; zoals op Schiphol of in de procesindustrie. We richten ons vooral op de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland met de focus op de Metropoolregio Amsterdam. Valt uw bedrijf buiten deze regio, maar wilt u wel gebruikmaken van ons unieke opleidings- en uitzendconcept? Dan helpen we u daar uiteraard graag bij.

Voordelen werkzoekenden
Ook voor werkzoekenden zijn de voordelen legio. Ten eerste biedt Haprotech Technisch Uitzendbureau een hoogwaardige vakopleiding ter waarde van zo’n 7.000 euro aan. Deze wordt voor de kandidaatwerknemer volledig gefinancierd. Als de werkzoekende de opleiding met goed gevolg aflegt, bieden wij hem of haar tevens een baangarantie in een richting waarin een kansrijke toekomst kan worden opgebouwd. Tijdens het opleidingstraject valt de werkzoekende bovendien onder de paraplu van het hele Lashuis Haprotech. Daardoor heeft hij of zij alle toegang tot de enorme kennis en kunde die al jarenlang bij Haprotech rondloopt. Kandidaatwerknemers kunnen dan ook altijd op ons terugvallen als ze iets willen weten. Bij Haprotech kom je bovendien in aanraking met de nieuwste technologieën, nieuwste machines en nieuwste lastoevoegmaterialen. Zo wordt de kandidaatwerknemer klaargestoomd voor een succesvolle en duurzame samenwerking met het bedrijf dat hem in dienst wil nemen. Ook voor de kandidaatwerknemer geldt dat deze custom made wordt opgeleid. Voor de deelnemers bieden wij eveneens heel duidelijk een maatwerktraject. Iedereen leert immers op een ander niveau en een andere manier.

Wie zoeken wij
Omdat Haprotech Technisch Uitzendbureau veel geld, tijd en energie in de kandidaatwerknemers investeert, verwachten we van de werkzoekenden een duidelijke tegenprestatie. Dat begint met een zeer positieve houding, een uitstekende motivatie en passie voor het lassersvak. Wij willen namelijk mensen helpen die kwaliteit hebben, maar net dat kleine stukje aansluiting missen op de arbeidsmarkt en niet de financiën hebben om dat zelf te bekostigen. Dus ben je gemotiveerd, heb je affiniteit met de metaalbranche, ben je flexibel inzetbaar, ben je bereid om weer te gaan leren en heb je ervaring met lassen of metaalbewerking? Dan zijn we op zoek naar jou!

Voordelen voor gemeenten
Het nieuwe concept van Haprotech Technisch Uitzendbureau is inmiddels omarmd door diverse gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam. Wij bieden immers aan werkzoekenden een leerwerktraject mét baangarantie. Dus als de werkloze door onze selectie komt, dan stroomt hij uit de WW of WWB. Naast alle maatschappelijke voordelen van werkenden boven werkzoekenden, bespaart het de overheid natuurlijk ook geld. Daarom zijn meerdere gemeenten al een succesvol partnership aangegaan met Haprotech Technisch Uitzendbureau. Zowel de (lokale) overheid als Haprotech steekt tijd en geld in het project om werkzoekenden aan een duurzame baan te helpen. Daardoor hebben beide partijen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van de bij sociale partners ingeschreven cliënten. Haprotech Technisch Uitzendbureau is dus echt een partner van lokale overheden en UWV om samen de beoogde uitstroom uit de werkloosheid te realiseren.

Meer dan lassen alleen
Haprotech staat al een kwart eeuw voor lastechniek. Maar we doen ook andere takken van sport. Zo sluit Haprotech Technisch Uitzendbureau bijvoorbeeld andere technische werknemers uit de metaalsector, zoals bankwerkers, zeker niet uit. Deze werknemers leiden we weliswaar niet zelf op, maar zijn zeker welkom bij HTU om uitgezonden te worden. Dus ben je een bankwerker of bezit je andere technische kwaliteiten? Of zoekt uw bedrijf een toptechnicus? Neem dan zeker contact met ons op. Ook op dit vlak kunnen wij u compleet ontzorgen. Wij zorgen voor een werknemer op maat.

Voordelen Haprotech
Met de lancering van Haprotech Technisch Uitzendbureau versterkt Lashuis Haprotech haar positie. Dankzij de activiteiten van het uitzendbureau, zijn we nu echt het verlengstuk van bedrijven en gemeenten. We nemen niet alleen een heel wervings- en opleidingstraject uit handen, maar kunnen ook veel meer naar buiten treden als een partner voor bedrijven. Zo verkrijgt Haprotech een nóg steviger fundering in de Metropoolregio Amsterdam. Ons doel is enerzijds om partnerships met onze opdrachtgevers aan te gaan. Waarbij we de onderlinge band willen verstevigen met een uitgebreide samenwerking. Anderzijds beogen we voor de metaalsector de duidelijke behoefte aan echte vakmensen te vervullen. De tekorten op de arbeidsmarkt aan technici – en met name lasspecialisten – zijn immers enorm.

Breed scala
Lashuis Haprotech is sinds 1990 actief als leverancier van een breed scala aan producten en diensten gericht op lastechniek. We bestaan uit een handelshuis, een technische dienst en Haprotech Opleidingen & Consultancy. We d
iplomeren, certificeren en leiden jaarlijks enkele honderden mensen op. Al deze lassers, die werken bij onze klanten, worden geschoold om te werken op een hoger niveau. Daarnaast ondersteunt Haprotech Consultancy bedrijven in het behalen van certificering en het optimaliseren van de lastechnische processen. Dit omdat de eisen die gesteld worden, steeds hoger liggen.

Uniek totaalconcept
Haprotech biedt een totaalconcept: opleidingen, technische services en levering van hoogwaardige, lasgerelateerde producten (van het kleinste lasapparaat tot computergestuurde installaties) én een compleet pakket lastoevoegmaterialen van hoge kwaliteit uit eigen importlijnen. In 2015, het jaar waarin we ons 25-jarig bestaan vieren, komt daar nu dus Haprotech Technisch Uitzendbureau bij. Met al onze activiteiten en knowhow bieden we een uniek totaalconcept, dat nergens in Nederland zo compleet is als bij ons. Onze
klanten zijn bij Haprotech dan ook in staat om met one stop shopping alles te kunnen krijgen. De slogan van Haprotech is dan ook niet voor niks: Totaal in lastechniek.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Haprotech Technisch Uitzendbureau? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail. U kunt ook bellen met Martin van Lieshout, bereikbaar op 06-51382547.

Wilt u meer informatie over Lashuis Haprotech? Klik dan hier voor de website.